[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW ORAZ W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 20.12.2019

Zmiana terminu składania ofert

Unieważnienie [:]

[:pl]Budowa małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Projekt

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Przedmiar

Informacja dla Wykonawców 19.12.2019

Informacja dla Wykonawców 20.12.2019

Informacja dla Wykonawców 20.12.2019 II

Informacja dla Wykonawców 02.01.2020

Informacja dla Wykonawców 09.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE_17.12.2019

Przedłużenie terminu składania ofert[:]

[:pl]Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – edytowalny

Informacja dla Wykonawców 27.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE_ 16.12.2019

Konkurs rozstrzygnięto.[:]

[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

OGŁOSZENIE

zmiana terminu składania ofert

Konkurs rozstrzygnięto.[:]

[:pl]Dostawa ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 16.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]

[:pl]Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 28.11.2019+ Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja dla Wykonawców 29.11.2019

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania[:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 22.11.2019

Przedłużenie terminu składania ofert

Konkurs rozstrzygnięto.[:]