[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

OGŁOSZENIE

zmiana terminu składania ofert

Konkurs rozstrzygnięto.[:]