Konkursy

18.09.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia meblowego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych. Etap III z pierwszym wyposażeniem” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.09.2020 r. do godz. 12:00. Zapytanie ofertowe … Continue reading "Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych. Etap III z pierwszym wyposażeniem" ...
11.09.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów. Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie ...
11.09.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na zakup kart sportowych dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 21.09.2020r. do godz. 15:00. zaproszenie do złożenia oferty ...
04.09.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 10.09.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie ...
28.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii. Oferty należy składać do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie ...
24.08.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na:dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta. . Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12:00. zapytanie dostawa i montaż Informacja dla Wykonawców Informacja dla … Continue reading "Dostawa i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiającej automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała" ...
20.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 01.09.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie lekarz psychiatra Informacja- zmiana terminu składania ofert 01.09.2020 Unieważnienie ...
12.08.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę  oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni Szpitala. Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 zaproszenie dostawa oleju opałowego załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 ...
11.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie fizjoterapeuta ...
07.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie dyżury ...