Konkursy

12.01.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy ...
16.12.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku  zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego ...
16.12.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania usługi transportu sanitarnego materiału biologicznego, w tym próbki do badań z krwi, moczu, kału, próbki wymazów z nosogardzieli, nosa, gardła zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Oferty należy ...
10.12.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 17.12.2020 r. do godz. 13:00 ...
10.12.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego. Oferty należy składać  do dnia  16 grudnia  2020r. do godz. 12:00. Zapytanie ...
09.12.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie przez Wykonawcę prac w zakresie obsługi informatycznej oraz obowiązków Administratora Systemów Informatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
07.12.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty ...
27.11.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników SP ZOZ Szpitala ...
25.11.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę zbiorników oraz sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin ...
20.11.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie ...