[:pl]Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 28.11.2019+ Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja dla Wykonawców 29.11.2019

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania[:]