Polityka jakości

„Zdrowie nie jest wszystkim, ale wszystko bez zdrowia jest niczym”

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku prowadzi działalność leczniczą w zakresie uzależnień, zaburzeń nerwicowych, rehabilitacji ogólnoustrojowej w kameralnych i bezstresowych warunkach w unikalnym mikroklimacie Otwocka.

Nadrzędnym celem naszego Szpitala jest ciągłe doskonalenie świadczeń medycznych, by jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby i oczekiwania Pacjentów. Pragniemy uzyskać poprawę zdrowia Pacjentów, ich pełne zadowolenie ze świadczonych usług, co będzie dowodem jakości naszej pracy i zapewni stabilne funkcjonowanie oraz rozwój Szpitala przez najbliższe lata.

 Politykę jakości realizujemy poprzez :

  • stałe rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i problemów Pacjentów,
  • zapewnienie Pacjentom fachowej i satysfakcjonującej opieki medycznej,
  • stałe podnoszenie jakości naszych usług poprzez wdrażanie najnowszych metod i technik leczenia, terapii, usprawniania oraz pielęgnacji,
  • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
  • poprawę warunków pobytu Pacjentów w Szpitalu – unowocześnianie bazy sprzętowej i lokalowej,
  • racjonalny dobór i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
  • przekonanie pracowników o znaczeniu jakości, ich odpowiedzialności za stałe podnoszenie jakości usług celem identyfikacji ze Szpitalem,
  • dążenie, aby nasza placówka zapewniała profesjonalizm, rzetelną i fachową obsługę na każdym etapie naszej działalności medycznej i profilaktycznej oraz przestrzeganie przepisów prawnych i innych
  • utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2009.

Jako Dyrektor Szpitala ze swojej strony deklaruję wolę realizacji powyższych celów zawartych w Polityce Jakości. Zapewnię środki niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Jestem przekonana, że dzięki prowadzonym szkoleniom wszyscy pracownicy Szpitala znają, doceniają i w pełni akceptują swój udział w utrzymywaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością uznając, iż jedynie coraz wyższa jakość świadczonych usług pozwoli na funkcjonowanie Szpitala na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.