[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie_12.12.2019

Konkurs rozstrzygnięto.[:]