Opis zajęć

 

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest specjalną formą terapii, skoncentrowaną na osiągnięciu skutecznej i trwałej zmiany w krótszym czasie, niż wyłącznie podczas pracy indywidualnej. Regularne spotkania grupy stwarzają możliwość odreagowania przykrych doświadczeń, otrzymania wsparcia emocjonalnego, bezpośredniego i bezpiecznego doświadczania siebie w relacji z innymi ludźmi oraz uczenia się nowych, skuteczniejszych zachowań. Dzięki temu członkowie grupy mają możliwość nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe. Odnosząc się do zarówno do konkretnych problemów jej członków jak i do procesów emocjonalnych zachodzących w trakcie spotkań, praca w ramach grupy terapeutycznej pozwala na osiągnięcie całościowej poprawy: lepsze poznanie siebie, nauka nowych sposobów wchodzenia w relacje i radzenia sobie z trudnymi emocjami przekłada się na lepsze funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia.

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny zmierza do poprawy funkcjonowania uczestników poprzez podnoszenie tzw. kompetencji komunikacyjnych oraz wgląd – kontakt z samym sobą, poznawanie siebie. W ramach treningu uczestnicy doświadczają bezpośrednich interakcji, tworząc między sobą więzi. W bezpiecznym klimacie uczą się udzielać i otrzymują informacje zwrotne na temat swojego zachowania, dzięki czemu są w stanie samodzielnie wypracować nowe sposoby sprawniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaczynają także rozumieć, w jaki sposób oddziałują na inne osoby, co przyczyni się do poprawy jakości bliskich relacji w ich życiu. Dzięki doświadczeniu treningowi interpersonalnemu, uczestnicy mają szansę na poznanie mechanizmów powstawania grup i relacji, które zachodzą również w życiu codziennym poza ośrodkiem.

Zajęcia psychoedukacyjne

Pacjenci otrzymują najważniejsze informacje o przemocy, nadużywaniu i używaniu substancji psychoaktywnych. Otrzymują również podstawowe informacje dotyczące niefunkcjonalnego rozładowywania napięcia, lęku poprzez zachowania agresywne czy używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Pacjenci uczą się rozpoznawać mechanizm niefunkcjonalnego regulowania emocji oraz powstrzymywać jego działanie. Wiedza na temat mechanizmów prowadzących do zachowań agresywnych oraz używania substancji psychoaktywnych jest kluczowa do ich zaprzestania. Na zajęciach pacjenci dowiadują się, jakie są skutki takich zachowań.

Psychoedukacja polega na przekazaniu uczestnikom w przystępny i zrozumiały sposób informacji, które zwiększą komfort ich życia pomogą im lepiej funkcjonować – w pracy, w relacjach interpersonalnych, czy w starciu z trudnościami życia codziennego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, wywiedziona z rzetelnych i potwierdzonych badaniami eksperymentalnymi teorii psychologicznych, pozwoli uczestnikom oswoić się z własnymi objawami, zdejmując z nich poczucie stygmatyzacji i inności oraz zapewni im uniwersalne metody konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. W zależności od potrzeb i preferencji uczestników, w ramach zajęć psychoedukacyjnych poruszane są takie tematy, jak radzenie sobie z lękiem, złością, lub agresją, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, higiena snu, czy przerywanie błędnego koła niekorzystnych zachowań.

Techniki relaksacji + Treningi relaksacyjne
Treningi relaksacyjne umożliwiają naukę doświadczania naturalnego, głębokiego, bezpiecznego odprężenia. Oddziałując na emocje poprzez ciało, świadoma umiejętność relaksacji pozwala ograniczyć odczuwane napięcie i łagodzić stres. Jest to szczególnie ważne u osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe, które często objawiają się kłopotliwymi reakcjami cielesnymi. Uczestnicy treningów relaksacyjnych nabierają świadomości swojego ciała i zachodzących w nim procesów. W rezultacie potrafią rozpoznać symptomy zbliżającego się lęku i reagować, by skutecznie mu zapobiegać. Poznane i utrwalone w trakcie treningów techniki i metody są uniwersalne i mogą być z powodzeniem stosowane w wielu sytuacjach życia codziennego.

Terapia ekspresyjna

Jest to forma psychoterapii, w której komunikacja zachodzi poprzez proces twórczy oraz powstające w jego wyniku dzieło. Ekspresja artystyczna umożliwia wyrażenie myśli i emocji, które są zbyt bolesne, by ująć je w słowa. Terapia ekspresyjna jest więc próbą osiągania samoświadomości, dzięki której możliwe jest lepsze zrozumienie własnych doznań, emocji, potrzeb i myśli. Prowadzi do rozpoznania swoich możliwości i ograniczeń oraz źródeł problemów i konfliktów. Uzyskanie tego typu wglądu otwiera z kolei możliwości pozytywnej zmiany, prowadzi do osobistego rozwoju oraz lepszego radzenia sobie z problemami. Pozwala lepiej kierować własnym zachowaniem, rozwijać umiejętności interpersonalne i podnosić samoocenę. Prowadzi do pozytywnej trwałej zmiany w spostrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Biblioterapia
Biblioterapia polega na udostępnianiu odpowiednio wyselekcjonowanej przez psychoterapeutów zespołu literatury. Terapeuci, dysponując określonym materiałem książkowym, mogą skuteczniej przekazywać wiedzę na temat podłoża doświadczanych przez uczestników turnusu trudności i prezentować nowe, bardziej funkcjonalne sposoby myślenia o sobie, o innych ludziach i o świecie. Psychoterapeuta może dobierać również treści indywidualnie jako pomoc terapeutyczna.
Samodzielnie zgłębiona wiedza jest trwalsza i przynosi poczucie satysfakcji i sprawczości. Teksty omawiane są także grupowo na zajęciach, co daje możliwość poznawania innych punktów widzenia, wspólnego tworzenia nowych perspektyw i lepszego zrozumienia terapeutycznego przesłania tekstu.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne mają na celu przede wszystkim wspieranie procesu grupowego. O częstości spotkań decyduje zespół terapeutyczny. W uzasadnionych przypadkach, decyzją zespołu psychoterapeutycznego, jako dodatkowe oddziaływanie psychoterapeutyczne może zostać wprowadzona psychoterapia indywidualna.

Treningi domowe
W trakcie turnusu terapeutycznego pacjenci mają możliwość zweryfikowania dotychczas zrealizowanych celów terapeutycznych w ramach terapii domowej, czyli wyjazdu do domu na maksymalnie do 3 dni.