Informacje dla Pacjenta

 

oddział rehabilitacji

Do leczenia w oddziale przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych lub chirurgicznych, neurochirurgicznych lub neurologicznych, reumatologicznych,

chorób wewnętrznych lub geriatrycznych, onkologicznych, ginekologicznych lub urologicznych, kardiologicznych oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych ze skierowaniem od lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej i neurologicznej reumatologicznej.

Do pododdziału dziennego rehabilitacji przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem z poradni ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, od lekarza POZ w przypadku zaostrzenia stanu przewlekłego, oraz z oddziałów ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, chirurgicznych i neurochirurgicznych.

Pacjent może dokonać rejestracji skierowania zarówno telefonicznie, jak i osobiście. W zależności od trybu przyjęcia (pilny lub stabilny) jest wpisywany w odpowiednią kolejkę osób oczekujących na świadczenie. Otrzymuje wówczas pisemne powiadomienie o terminie konsultacji lekarskiej oraz terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Prosimy o zabranie ze sobą do szpitala:

  • posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne dotychczasowego leczenia szpitalnego, dokumentacji radiologicznej: zdjęcia RTG, CT, MRI w formie klisz lub na płycie CD, aktualnych wyników badań USG oraz laboratoryjnych, posiadanych zaświadczeń lekarskich);

  • dowodu osobistego;

  • odzieży sportowej (dres, spodenki, skarpety);

  • wygodnego, stabilnego obuwia SPORTOWEGO! (trampki, tenisówki, adidasy; z gumową podeszwą)

  • posiadanego sprzętu i zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, kule, balkoniki);

  • przyborów toaletowych, ręcznika, pidżamy (dotyczy pobytu stacjonarnego);

  • obuwia do chodzenia po oddziale poza zajęciami usprawniającymi, powinno być stabilne i bezpieczne (najlepiej wsuwane, na rzepy lub zawiązywane; na gumowej podeszwie).

WAŻNE INFORMACJE:

Wyznaczony termin leczenia rehabilitacyjnego jest ostateczny. Ewentualna rezygnacja z leczenia lub zmiana terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych sytuacjach i wymaga zachowania formy pisemnej (listownie, fax-em lub za pośrednictwem wiadomości e-mail).

Wstępna długość pobytu jest ustalana na podstawie badania w dniu przyjęcia.

Stwierdzenie w trakcie wstępnego badania lekarskiego (w dniu przyjęcia) bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego, przeciwwskazania internistyczne lub kardiologiczne) może być przyczyną nieprzyjęcia do Oddziału.

W trakcie pobytu w Oddziale Rehabilitacji Medycznej obowiązuje zakaz opuszczania szpitala.