Poradnia Leczenia Uzależnień

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Kierownik poradni Jacek Jarzyna

e-mail: plu@zozmswia.pl

tel: 22 180 01 06

Dla Pacjenta

Pijesz inaczej niż byś chciał – za dużo. Zbyt często. W sytuacjach, w których nie powinieneś. Masz w związku z tym problemy w relacjach rodzinnych, w pracy. A może bliska Tobie osoba doświadcza podobnych trudności? Podejmowałeś wielokrotnie próby poradzenia sobie z tym problemem, jednak w dłuższym czasie nie przynosiły one oczekiwanych skutków. Uważasz, że powinieneś poradzić sobie sam, ale jesteś zmęczony ciągłą „walką” ze swoim nałogiem. Z tym przeciwnikiem nikt jeszcze nie wygrał w pojedynkę, ale Ty już nie musisz zmagać się sam.

W PORADNI:

 • dowiesz się czy Twoje picie jest bezpieczne;
 • sprawdzisz, czy jesteś uzależniony;
 • nauczysz się żyć z chorobą;
 • nauczysz się czerpać zadowolenie z życia mimo uzależnienia i abstynencji od środka uzależniającego;
 • uzyskasz pomoc w rozwiązywaniu problemów, które przyczyniły się do powstania Twojego uzależnienia;
 • dowiesz się, na czym polega choroba alkoholowa i jak możesz pomóc najbliższym, którzy nie radzą sobie z Twoim uzależnieniem;
 • przekonasz się, jak się uwolnić od destruktywnego wpływu picia bliskich, aby przeszłość nie odbierała radości dorosłego życia.

FORMY POMOCY:

 • konsultacje w zakresie problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami niechemicznymi;
 • psychoterapia dla osób uzależnionych;
 • psychoterapia dla osób współuzależnionych;
 • psychoterapia dla osób wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym (tzw. syndrom DDA/DDD);
 • konsultacje psychiatryczne i leczenie osób uzależnionych, pijących i używających substancji psychoaktywnych szkodliwie;
 • nowoczesna farmakoterapia osób uzależnionych.

Zapraszamy Cię do naszej poradni. Będziesz mógł porozmawiać o swoich problemach z terapeutą, zobaczyć możliwości ich rozwiązania, poczujesz, że nie musisz być sam. Tworzymy zespół kompetentnych specjalistów zajmujących się pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych oraz ich bliskich. W poradni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w małych grupach. W terapii nie zdarzy się nic bez Twojej zgody i decyzji – tylko Ty możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu podróży. My jesteśmy jedynie przewodnikami, którzy pomogą Ci bezpiecznie dotrzeć do celu.

W szczególnych sytuacjach pacjenci mogą być skierowani do Oddziału Leczenia Uzależnienia SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Poradnia prowadzi opiekę po-szpitalną dla pacjentów po wcześniejszym leczeniu stacjonarnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 180 01 06 lub 22 180 01 02 w. 164 w godzinach pracy rejestracji poradni 7:30-18:00.