Żywienie Pacjentów w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

„Dobry posiłek w szpitalu”

Uprzejmie informujemy, że  SP ZOZ Szpital Specjalistyczny  MSWiA w Otwocku  od dnia 5 października 2023 roku  uczestniczy w programie pilotażowym „DOBRY POSIŁEK w Szpitalu”.

Celem programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Posiłki

Jadłospisy