[:pl]Budowa małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Projekt

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Przedmiar

Informacja dla Wykonawców 19.12.2019

Informacja dla Wykonawców 20.12.2019

Informacja dla Wykonawców 20.12.2019 II

Informacja dla Wykonawców 02.01.2020

Informacja dla Wykonawców 09.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]