[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 22.11.2019

Przedłużenie terminu składania ofert

Konkurs rozstrzygnięto.[:]