Informacje dla Pacjenta

 

oddział uzależnień Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu, na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”, najlepiej z rejonowej Poradni Odwykowej lub Zdrowia Psychicznego.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu przyjęcia. Dwa tygodnie przed terminem przyjęcia prosimy o potwierdzenie przyjazdu.

Prosimy o zabranie ze sobą do szpitala:

  • dowodu osobistego;

  • kart informacyjnych z leczenia szpitalnego lub innych dokumentów dotyczących poprzednio stosowanego leczenia;

  • wyników badań: morfologia, elektrolity, AST, ALT, bilirubina, kreatynina, badanie ogólne moczu (nie starsze niż miesiąc);

  • wyników badań dodatkowych, jeśli takie były przeprowadzone (np. badania obrazowe takie jak tomografia komputerowa, echo serca, badania rentgenowskie, badania neuropsychologiczne, itp.);

  • w przypadku pacjentów uzależnionych od benzodiazepin – dwa ujemne wyniki stężenia leku we krwi (jeden nie starszy niż miesiąc od daty przyjęcia, drugi – nie starszy niż tydzień);

  • zaświadczenia, że stan somatyczny zdrowia pozwala na leczenie w Oddziale Leczenia Uzależnień.

W przypadku braków w dokumentacji (patrz wyżej) lub istnienia przeciwwskazań pacjent może nie zostać przyjęty do Oddziału Leczenia Uzależnień / Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej.

Przed przyjęciem do Oddziału wymagany jest okres abstynencji od alkoholu – minimum 3 dni, w przypadku uzależnienia od benzodiazepin i narkotyków – minimum miesiąc.

Przyjęcie do Oddziału Leczenia Uzależnień następuje wyłącznie w trybie planowym, to jest po wcześniejszym dostarczeniu skierowania (na druku „skierowania do szpitala psychiatrycznego”) i ustaleniu terminu przyjęcia.

ZJAZD ABSOLWENTÓW W SZPITALU MSWIA- ONLINE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

w ramach dofinansowania przekazanego przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza wszystkich byłych podopiecznych Oddziału Leczenia Uzależnień na zjazd “absolwentów” online, który odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 roku  tj. sobota o godz.9:00

Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie online kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie udziału w całodniowym spotkaniu online daje możliwość rozliczenia realizacji Planu Dalszego Zdrowienia m.in. poprzez rozmowy z terapeutami, pochwalenia  się swoimi osiągnięciami oraz podzielenia się napotkanymi trudnościami.  Uczestnik zjazdu otrzymuje  także informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron czy nieprawidłowości w procesie leczenia.

Zmiana formy zjazdu, który do tej pory odbywał się stacjonarnie w siedzibie Szpitala wynika z sytuacji związanej z COVID-19.

Udział w zjeździe jest bezpłatny. Uczestnik spotkania potrzebuje komputera z dostępem do internetu, kamerą ewentualnie za pośrednictwem telefonu z systemem Android lub IOS umożliwiającego zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zjeździe  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: psycholog.olu@zozmswia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada  2021 r. (włącznie).

 WZÓR – Skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego