Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 1/3
05-400 Otwock

Informacja całodobowa
lekarz dyżurny: 22 779 20 61 w. 29
centrala telefoniczna: 22 779 20 61
fax: 22 779 46 71

Dojazd:

  • PKP – ze stacji Warszawa Śródmieście (kierunek Otwock – Pilawa)
  • dla dojeżdżających PKP na stację Otwock istnieje możliwość dojazdu w pobliże SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku ZTM linią L20 z przystanku „Kupiecka” na ulicy Kupieckiej do przystanku „Szlachecka” mieszczącej się przy ulicy Żeromskiego
  • ZTM – linia 702 (z przystanku Wiatraczna)
  • prywatni przewoźnicy – Minibus (przystanek pod Pałacem Kultury i Nauki oraz przystanek pod Hotelem Novotel w kierunku Otwocka)

Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nr księgi rejestrowej: 0000000 18657.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177289 w dniu 27.07.2022 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 532-101-77-68
REGON: 010158710
Numer rachunku bankowego: 49 1130 1017 0020 1464 0920 0001

Podstawowym celem Szpitala jest organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej oraz leczenie:
1. uzależnień i problemów z nim związanych,
2. zaburzeń psychicznych
3. rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Szpital świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów z  Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
– rehabilitacja lecznicza.

Spis telefonów

Centrala: tel. 22/ 779-20-61, 22/779-20-62
Sekretariat Dyrektora: tel.fax. 22/779-46-71 wew. 52
Kadry: tel. 22/ 779-20-61 wew. 53
Księgowość: tel. 22/ 779-20-61 wew. 10 lub 18
Naczelna pielęgniarka: tel. 22/ 779-20-61 wew. 28

Oddział Rehabilitacji Medycznej:
Sekretariat: tel. 22/779-51-77
Poradnia: tel. 22/ 788-88-54
Rehabilitanci: tel. 22/ 779-20-61 wew. 11 lub 21
Pielęgniarki: tel. 22/ 779-20-61 wew. 15
Hydroterapia: tel. 22/ 779-20-61 wew. 17

Dział Fizjoterapii:
Rejestracja: tel. 22/779-20-61 w.25

Oddział Leczenia Uzależnień:
Sekretariat: tel. 22/ 779-20-61 wew. 61
Psycholodzy: tel. 22/ 779-20-61 wew. 60
Pielęgniarki: tel. 22/ 779-20-61 wew. 35

Poradnia Leczenia Uzależnień:
Rejestracja: tel. 22/636-56-09 wew. 30

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:
Sekretariat: tel. 22/ 779-20-61 wew. 16
Psycholodzy: tel. 22/ 779-20-61 wew. 16
Pielęgniarki: tel. 22/ 779-20-61 wew. 45