Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 1/3
05-400 Otwock

Spis telefonów

Sekretariat Dyrektora: tel. 22 180 01 02 wew. 110, fax: 22 779 46 71
Naczelna pielęgniarka: tel. 22 180 01 02 wew. 116
Księgowość: tel. 22 180 01 02 wew. 113
Kadry: tel. 22 180 01 02 wew. 115
Rozliczenia: tel. 22 180 01 02 wew. 117

Oddział Rehabilitacji Medycznej:
Sekretariat: tel. 22 180 01 03 wew. 130
Pielęgniarki: tel. 22 180 01 03 wew. 132

Pododdział Dzienny Rehabilitacji Medycznej:
Rejestracja: tel. 22 180 01 07  wew. 174

Oddział Leczenia Uzależnień:
Sekretariat: tel. 22 180 01 05 wew. 150
Pielęgniarki: tel. 22 180 01 05 wew. 152 lub 156

Poradnia Leczenia Uzależnień:
Sekretariat: tel. 22 180 01 06  wew. 164

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:
Sekretariat: tel. 22 180 01 04 wew. 140
Pielęgniarki: tel. 22 180 01 04 wew. 148 lub 149

Lekarz dyżurny: 22 180 01 02 wew. 180

Dojazd:

  • PKP – ze stacji Warszawa Śródmieście (kierunek Otwock – Pilawa)
  • dla dojeżdżających PKP na stację Otwock istnieje możliwość dojazdu w pobliże SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku ZTM linią L20 z przystanku „Kupiecka” na ulicy Kupieckiej do przystanku „Szlachecka” mieszczącej się przy ulicy Żeromskiego
  • ZTM – linia 702 (z przystanku Wiatraczna)
  • prywatni przewoźnicy – Minibus (przystanek pod Pałacem Kultury i Nauki oraz przystanek pod Hotelem Novotel w kierunku Otwocka)

Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nr księgi rejestrowej: 0000000 18657.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177289 w dniu 27.07.2022 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 532-101-77-68
REGON: 010158710
Numer rachunku bankowego: 49 1130 1017 0020 1464 0920 0001

Podstawowym celem Szpitala jest organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej oraz leczenie:
1. uzależnień i problemów z nim związanych,
2. zaburzeń psychicznych
3. rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Szpital świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów z  Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
– opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
– rehabilitacja lecznicza.