Statut

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracjiw Otwocku.

Zarządzenia oraz statut dostępne są do wglądu w postaci pliku PDF.

Statut 30052017

Certyfikat ISO

Zarządzenie Nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2020 r.