Dział Fizjoterapii Domowej

Dział Fizjoterapii

email: fizjoterapia@zozmswia.pl

W związku z podpisaną umową z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach fizjoterapii domowej.

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tzn. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rejestracja pacjenta odbywa się:

 • osobiście
 • telefonicznie – pod numerem telefonu 22/779-20-61 wew. 25
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • za pośrednictwem poczty.

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, fizykoterapię tj.: masaż, elektrolecznictwo,  światłolecznictwo.