Zamówienia publiczne

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były tutaj.

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:
https://zozmswia.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

 

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00