Pomoc weteranom

 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku udziela pomocy w zakresie świadczeń medycznych weteranom-funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom.

Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej opieki psychologicznej w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień.

Pełnomocnikiem Dyrektora Szpitala ds. weteranów jest Pani Elżbieta Mąkal, telefon kontaktowy: 22 180 01 02 wew. 116.

Szczegółowe informacje dot. wymagań formalnych niezbędnych do udzielenia przez Szpital świadczeń medycznych weteranom-funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom znajdują się na stronie internetowej Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: http://www.zoz.msw.gov.pl/dz/aktualnosci/1799,dok.html

Powyższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203).