Aktualności

Aktualności

10.07.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.  Oferty należy składać do dnia 19.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-w-oddziale-leczenia-zaburzen-nerwicowych-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
05.07.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku Oferty należy składać do dnia 12.07.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-specjaliste-w-dziedzinie-rehabilitacji-medycznej-w-rodzaju-rehabilitacji-leczniczej-w-sp-zoz-szpitalu-specjalistycznym-mswia-w-otwocku/ ...
02.07.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień i Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej  Oferty należy składać do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-oddziale-leczenia-uzaleznien-i-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej/ ...
27.06.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs  na stanowisko Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 05.07.2024 r. do godz. 15:00. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej/ ...
19.06.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień, Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej i Poradni Leczenia Uzależnień Oferty należy składać do dnia 26.06.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-oddziale-leczenia-uzaleznien-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej-i-poradni-leczenia-uzaleznien/ ...
14.06.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 21.06.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-pododdzialu-detoksykacji-alkoholowej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/ ...
17.05.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs oferty pod nazwą „Świadczenie usług farmaceuty wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej i zabezpieczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” Oferty należy składać do dnia 24 maja 2024 … Continue reading "KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG FARMACEUTY WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU" ...
16.05.2024
ogłoszenie lekarz psychiatra 16.05.2024 ...
16.05.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. BHP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 23:59 elektronicznie na adres  sekretariat@zozmswia.pl z tytułem e-maila „Nabór … Continue reading "KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. BHP W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W OTWOCKU" ...
15.05.2024
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 23.05.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-31/ ...