Aktualności

Aktualności

24.02.2021
Dzięki działaniom podjętym ze strony Departamentu Zdrowia MSWiA w styczniu i lutym 2021 roku Szpital MSWiA w Otwocku otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony indywidualnej z rezerw strategicznych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. Otrzymane środki ochrony indywidualnej pozwolą na zabezpieczenie personelu szpitala, a także pacjentów, co zmniejsza ryzyko zakażenia Sars-Cov-2. Wśród przekazanych darów są: … Continue reading "Szpital ze wsparciem Agencji Rezerw Materiałowych" ...
12.02.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 19.02.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-16/ ...
02.02.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zatrudni Specjalistę psychoterapii/terapii uzalenień (bądź osobę będącą w trakcie certyfikacji). ogłoszenie ...
19.01.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 25.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-6/ ...
19.01.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 2,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala. Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r. do godz. 12.00. https://www.zozmswia.pl/zapytania/sprzedazy-200-m3-drewna-opalowego-pozyskanego-w-wyniku-wycinki-drzew-na-terenie-nieruchomosci-szpitala/ ...
12.01.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-6/   ...
07.01.2021
W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 8 stycznia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, leczenie szpitalne w … Continue reading "E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii" ...
04.01.2021
W dniu 23 grudnia 2020 roku przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie dostarczyli nieodpłatnie do Szpitala 5 000 szt. maseczek ochronnych. Przekazane środki ochrony indywidualnej wspomogą codzienną pracę personelu medycznego w przeciwdziałaniu koronawirusowi, pozwalając na zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom i pacjentom. Szpital MSWiA serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Ministerstwu Sprawiedliwości, dyrekcji i pracownikom Aresztowi Śledczemu w … Continue reading "Maseczki ochronne od Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie!!!" ...
11.12.2020
W dniu 8 grudnia 2020r. dotarła do Szpitala ostatnia partia fartuchów ochronnych szytych nieodpłatnie przez osadzonych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Łącznie dostarczono do Szpitala 1 200 szt. fartuchów Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkich osobą zaangażowanym w realizację akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. ...
11.12.2020
Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych” udało się zakończyć kolejny etap przebudowy  Szpitala. W ramach zadania udało się przeprowadzić roboty budowlane które polegały na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowano ściany działowe a … Continue reading "Kolejny etap przebudowy za nami !!!!" ...