Aktualności

Aktualności

16.07.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 26.07.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-17/ ...
15.07.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza nabór na stanowisko  Głównego księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku Termin składania ofert: do 23 lipca 2021 r. do godziny 15:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
12.07.2021
Droga wzdłuż SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku z dnia na dzień się zmienia. Pod koniec maja br. rozpoczęto przebudowę ul. Prusa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”. W ramach tego przedsięwzięcia zdjęto istniejącą nawierzchnię, wymieniono podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z masy bitumicznej. … Continue reading "Koniec z dziurami na ul. Prusa" ...
09.07.2021
Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu prośby skierowanej przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, Szpital otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości środki ochrony indywidualnej w postaci 20 kombinezonów ochronnych i 1500 szt. maseczek chirurgicznych. Przekazany asortyment pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, a także odpowiednie przygotowanie na przewidywany wzrost zachorowań na COVID-19 jesienią. Serdecznie dziękujemy … Continue reading "WSPARCIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI" ...
06.07.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 15.07.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-leczenia-uzaleznien-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-uzaleznien/ ...
21.06.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Poradni Leczenia Uzależnień, a także pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 28.06.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-poradni-leczenia-uzaleznien-a-takze-pelnienie-funkcji-zastepcy-kierownika-oddzialu-leczenia-uzaleznien-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-uzaleznien/ ...
21.06.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 28.06.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-9/ ...
11.06.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, … Continue reading "Teleplatforma Pierwszego Kontaktu" ...
03.06.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zatrudni Specjalistę psychoterapii/terapii uzalenień (a także osobę będącą w trakcie certyfikacji). ogłoszenie ...
13.05.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Zastępcę Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-zastepce-kierownika-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/ ...