Aktualności

Aktualności

24.01.2022
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-11/ ...
20.01.2022
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 28.01.2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-ramach-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-3/ ...
05.01.2022
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 14.01.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-20/ ...
23.12.2021
W grudniu 2021 roku zrealizowano ostatni etap prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowym do obowiązujących norm prawnych w tym treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach projektu zmodernizowano także część pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień, … Continue reading "Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zakończone !!!" ...
08.12.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej/ ...
07.12.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku otrzymał wsparcie finansowe w postaci darowizny z Fundacji PGE w kwocie 25 000,00 zł na zwalczanie skutków stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-COV-2. Środki otrzymane z Fundacji ułatwiają przeciwdziałanie negatywnym skutkom, wywołanym przez koronawirusa, zostały one przeznaczone przede wszystkim na zakup masek FFP2, FFP3, rękawiczki ochronne, fartuchy flizelinowe. W … Continue reading "Fundacja PGE kolejny raz wspiera Szpital MSWiA" ...
03.12.2021
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z dniem 26 listopada 2021 r. podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  wystawiają skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej. Od tego dnia podmioty udzielające świadczeń z zakresu … Continue reading "E – skierowania w rehabilitacji" ...
30.11.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 13.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-19/ ...
30.11.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 09.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-specjaliste-w-dziedzinie-psychiatrii/ ...
30.11.2021
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-10/ ...