Aktualności

Aktualności

18.09.2020
Środki ochrony osobistej to niezbędne wyposażenie pracowników placówek medycznych w szczególności lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, którzy pozostają w bliskim kontakcie z pacjentami w związku z epidemią COVID-19. Niestety duży popyt spowodował, że cena części z nich np. rękawic wzrosła kilkukrotnie, co pociąga za sobą dużo większe wydatki ze strony szpitali niż dotychczas. Dlatego tak ważne … Continue reading "Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej pomaga Szpitalowi MSWiA" ...
04.09.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 10.09.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-5/ ...
28.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii. Oferty należy składać do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-4/ ...
28.08.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku podpisał umowę na dofinansowanie, w formie darowizny, projektu pn. „Kamera i bramka termowizyjna w walce z COVID-19”. Darczyńcą jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która współfinansuje projekt w wysokości 35.000,00 zł. Otrzymane środki połączone z wkładem własnym zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych … Continue reading "Fundacja PGNiG kolejny raz wsparła Szpital" ...
24.08.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na:dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta. . Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12:00. https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-montaz-kamery-termowizyjnej-i-bramki-umozliwiajacej-automatyczny-pomiar-i-kontrole-temperatury-ciala/ ...
20.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 01.09.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-7/ ...
18.08.2020
Najbardziej sprzyjająca zdrowiu jest przecież aktywność na świeżym powietrzu o czym codziennie możemy się przekonać patrząc na strefę rekreacyjno-wypoczynkową znajdującą się na terenie szpitala. Pacjenci w chwilach wolnych chętnie korzystają zarówno z siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, rower czy wyciąg) oraz ze strefy relaksu gdzie znajdują się stoły do gry w szachy oraz tenisa stołowego, ławki … Continue reading "Pacjenci Szpitala MSWiA polubili  strefę rekreacyjno-wypoczynkową." ...
11.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-2/ ...
07.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-15/ ...
20.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Lecznia Uzależnień. Oferty należy składać do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-poradni-leczenia-uzaleznien/ ...