[:pl]Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń  w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony”.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe + wykaz tabel

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców 02.12.2019 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[:]

[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 14.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i 2[:]

[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 04.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Załączniki-wersja edytowalna

Informacja dla Wykonawców 27.09.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 08.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Informacja dla Wykonawców 03.10.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Informacja dla Wykonawców 07.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1, 3 i 4 postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 2 postępowania[:]

[:pl]Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie lek chorób wewnętrznych

 [:]

[:pl]Zakup i dostawę bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę  bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert 25 września 2019 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców 17.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 [:]

[:pl]Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert 05 sierpnia 2019 r. godz. 14:00.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]