Informacje dla lekarzy

 

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wg Klasyfikacji (ICD-10):

 • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40 – F48);
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 – F62).

Kryteria wykluczające przyjęcie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

 • Zaburzenia afektywne (F30-F39);
 • Zaburzenia psychotyczne (F20-F29);
 • Zaburzenia osobowości z zachowaniami agresywnymi, autoagresywnymi lub dekompensacją psychotyczną z myślami samobójczymi, stan po próbie samobójczej w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • Organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
 • Zaburzenia funkcji poznawczych;
 • Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • Czynne uzależnienia behawioralne;
 • Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna;
 • Brak motywacji do podjęcia psychoterapii;

Informujemy, że przyjęcie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dokonywane jest na podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania. Skierowanie jest ważne 14 (czternaście) dni od daty wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Zwracamy się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

WZÓR -skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego