[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE_ 16.12.2019

Konkurs rozstrzygnięto.[:]