Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

 

oddział nerwicowy

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Kierownik oddziału

lek. med. Grażyna Żarnowiecka

e-mail: olzn@zozmswia.pl

adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock

tel: 22 180 01 04

E-skierowania nie obejmują psychiatrii

Profil działalności

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowego programu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia nerwicowe, lękowe oraz związane ze stresem w formie objawów cielesnych (tzw. zaburzenia somatyczne) oraz zaburzenia osobowości.

 

Przeciwwskazaniem do pobytu na oddziale są (a) głębokie zaburzenia osobowości (zaburzenia osobowości z zachowaniami agresywnymi, autoagresywnymi, dekompensacją psychotyczną), (b) aktualne myśli samobójcze lub (c) stan po próbie samobójczej dokonanej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

Zgodnie z obowiązującymi standardami czas trwania turnusu terapeutycznego wynosi 8 tygodni. W uzasadnionych terapeutycznie przypadkach istnieje możliwość przedłużenia bądź skrócenia pobytu. Decyzja ta podejmowana jest przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny na podstawie indywidualnego przypadku.

 

Zespół terapeutyczny składa się ze specjalistów reprezentujących szeroki wachlarz szkół i metod pracy z pacjentami. Zespół regularnie uczestniczy w superwizjach, co gwarantuje najwyższy poziom oferowanej pomocy psychologicznej. Oddział funkcjonuje w trybie stacjonarnym, zapewniając pacjentom całodobową opiekę medyczną.

 

Podstawę opieki stanowi rzetelna diagnoza, która wyznacza program leczenia. Obejmuje ono psychoterapię grupową, indywidualne konsultacje z psychologiem i psychiatrą, leczenie farmakologiczne oraz zajęcia psychoedukacyjne i ćwiczenia relaksacyjne. Celem leczenia jest zatem nie tylko uśmierzenie objawów: turnus terapeutyczny w Oddziale to również szansa na zdobycie wszechstronnych umiejętności radzenia sobie ze stresem, co podnosi odporność psychiczną oraz jakość życia.