Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

oddział nerwicowy

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Kierownik oddziału lek. med. Grażyna Żarnowiecka

e-mail: olzn@zozmswia.pl

tel: 22 779 20 61 wew.16

E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii

Profil działalności

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje program diagnozy, terapii, leczenia farmakologicznego dla dorosłych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami osobowości. Oprócz osobowości typu borderline przeciwwskazaniami do pobytu są aktualne myśli samobójcze, stan po próbie samobójczej dokonanej w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy potrzebują intensywnej terapii w warunkach oddziału całodobowego.

Oddział funkcjonuje wyłącznie w trybie stacjonarnym zapewniając pacjentom całodobową opiekę medyczną.

Zgodnie z obowiązującymi standardami minimalny czas trwania turnusu terapeutycznego wynosi 6 tygodni. W uzasadnionych terapeutycznie przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu (maksymalnie do 12 tygodni), o czym decyduje interdyscyplinarny zespół terapeutyczny.

W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych większość z oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe. Udział w zajęciach  jest obowiązkowy.

Proponowane zajęcia:

  • psychoterapia grupowa;
  • trening interpersonalny;
  • zajęcia psychoedukacyjne
  • techniki relaksacji + treningi relaksacyjne;
  • terapia ekspresyjna;
  • biblioterapia;
  • konsultacje indywidualne;
  • trening domowy.