Rada Społeczna

W Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku wchodzą:

Przewodniczący: Pan Krzysztof Strzałkowski jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Zastępca: Pani Ewelina Tutro, przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie :

  • Pan insp. Kondrat Chmielewski, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji;
  • Pan płk SG Paweł Sobieraj, Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej;
  • Pan płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie;
  • Pan Artur Kuliński, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
  • Pan bryg. Michał Gigoła, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku;
  • Pan Andrzej Wojcieski przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.