Inwestycje RP

 

Nazwa programu lub dotacji Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych
Dofinansowanie 3.089.424,40 zł
Całkowita wartość 3.702.468,43 zł

 

 

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (OLZN) do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Warunkiem niezbędnym do dostosowania ww. oddziału do wymagań prawnych i utrzymania dotychczasowej liczby łóżek jest zwiększenie powierzchni przeznaczonej do funkcjonowania oddziału.

Planowana inwestycja zakłada przebudowę powierzchni w istniejących budynkach szpitala oznaczonych jako budynek B i budynek A.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych znajduje się na II piętrze budynku B oraz na I piętrze budynku A.

Planowana inwestycja, poprzez wykonanie szeregu prac dostosowujących budynki do obowiązujących przepisów prawa będzie umożliwiała dalszą realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

W ramach dostosowania Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zostanie dostosowany:

  • do przepisów pożarowych – niezbędne jest wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej  i postanowień Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • do przepisów sanitarnych – niezbędne jest wykonanie odpowiednich węzłów sanitarnych, normatywnych sal chorych oraz odpowiedniego, zgodnego z przepisami zaplecza w postaci m.in. brudowników, punktów pielęgniarskich i sal zabiegowych,
  • do przepisów BHP – niezbędne jest wykonanie odpowiedniej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych dopasowanych do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,

 

 

 

Nazwa programu lub dotacji Dostosowanie Szpitala do wymagań przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
Nazwa zadania „Dostosowanie Szpitala do wymagań przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami medycznymi „. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”
Dofinansowanie 117.134,00 zł
Całkowita wartość 117.777,40 zł

 

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Planowana inwestycja dostosowująca szpital do obowiązujących przepisów prawa z zakresu postępowania z odpadami medycznymi będzie umożliwiała dalszą bezpieczną realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach działalności szpitala.