Informacje dla Pacjenta

 

oddział nerwicowy

Podstawą do przyjęcia na oddział jest skierowanie wystawione przez lekarza Poradni Zdrowia Psychicznego lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wystawienia przez lekarza, a następnie przesłać do sekretariatu Oddziału wraz z adresem i telefonem kontaktowym osoby zgłaszającej chęć pobytu na Oddziale.

W przypadku wątpliwości dotyczących diagnozy oraz motywacji do podjęcia terapii, zgłaszająca się osoba może zostać zaproszona na dodatkową kwalifikację.

Ostateczna kwalifikacja podejmowana jest w planowym dniu przyjęcia podczas indywidualnej konsultacji z lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą.

Podjęcie leczenia w Oddziale jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu Oddziału oraz uczestniczeniem we wszystkich spotkaniach psychoterapii grupowej i zajęciach.

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Zwracamy się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących do Oddziału o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego

WZÓR – skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego