Informacje dla Pacjenta

oddział nerwicowy

Pacjenci są kwalifikowani do leczenia w oddziale na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza z PZP lub POZ. Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wystawienia przez lekarza, a następnie przesłać wraz z danymi kontaktowymi: adres oraz telefon kontaktowy do pacjenta. W przypadku wątpliwości dotyczących diagnozy oraz motywacji do podjęcia terapii pacjent może zostać zaproszony na dodatkową kwalifikację.

Ostateczna kwalifikacja podejmowana jest w planowym dniu przyjęcia podczas indywidualnej konsultacji z lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą.

Pacjenci, decydujący się na podjęcie leczenia w OLZN, uczestniczą w wszystkich zajęciach psychoterapeutycznych proponowanych w oddziale oraz zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oddziału.

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

Zwracamy się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących do Szpitala o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

WZÓR – skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego