Fundusze UE

Fundusze UEZapraszamy na strony poświęcone współfinansowanym przez Unię Europejską projektom, które realizujemy w naszym szpitalu. Informujemy o celach, zakresie oraz płynących z realizacji projektów korzyściach. W osobnych zakładkach zamieszczamy aktualizowane na bieżąco relacje z przebiegu prac

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
  2. Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w celu dostosowania oddziałów terapii uzależnień i rehabilitacji medycznej do wymagań prawnych
  3. Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock