Przetargi

13.09.2022
...
13.09.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala. Termin składania ofert 26 września 2022 r. godz. 12:00 Postępowanie prowadzone jest na stronie: ...
04.08.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego ...
04.05.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala. Termin składania ofert 19 maja 2022 r. godz. 12:00 Postępowanie prowadzone jest na stronie: ...
12.04.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Termin składania ofert 21 kwietnia 2022 r. godz. ...
04.04.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala. Termin składania ofert 19 kwietnia 2022 r. godz. 12:00 Postępowanie prowadzone jest na stronie: ...
27.01.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Plan postępowań ...
06.12.2021
...
28.10.2021
...
15.10.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021. Postępowanie ...