OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Dawid Czerw

e-mail: kontakt.iod@zozmswia.pl