Kierownictwo

KierownictwoDyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
p.o. Ewelina Rokicka
sekretariat tel. 22 779 46 71
e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16
e-mail: olzn@zozmswia.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Mąkal
tel. 22 779 20 61 wew.28

Kierownik Oddziału Rehabilitacji
lek. med. Paweł Leśniewski
sekretariat tel. 22 779 51 77
e-mail: orm@zozmswia.pl

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień
mgr Jerzy Jechalski
sekretariat tel. 22/ 779-20-61 wew. 61
e-mail: olu@zozmswia.pl

Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
mgr Jacek Jarzyna
tel. 22 636 56 09; 22 779 20 61 w 30
e-mail: plu@zozmswia.pl

Kierownik Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej
lek. med. Rafał Michta
sekretariat tel. 22 788 32 07

Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16
e-mail:
olzn@zozmswia.pl