Kierownictwo

Kierownictwop.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
Milena Bardońska
sekretariat tel. 22 180 01 02 wew. 110
e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 180 01 04 wew.142
e-mail: olzn@zozmswia.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Mąkal
tel. 22 180 01 02 wew.116

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Medycznej z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji Medycznej
p.o. Kierownika: lekMariusz Słomka
sekretariat tel. 22 180 01 03 wew. 177
e-mail: orm@zozmswia.pl

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień
mgr Jerzy Jechalski
sekretariat tel. 22 180 01 05 wew. 157
e-mail: olu@zozmswia.pl

Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
mgr Jacek Jarzyna
tel. 22 180 01 06 wew. 161
e-mail: plu@zozmswia.pl

Kierownik Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej
lek. med. Rafał Michta
sekretariat tel. 22 180 01 05 wew. 154

Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 180 01 04 wew.142
e-mail:
olzn@zozmswia.pl