Kierownictwo

KierownictwoDyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
mgr Dariusz Kołodziejczyk
sekretariat tel. 22 779 46 71
e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16
e-mail: olzn@zozmswia.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Mąkal
tel. 22 779 20 61 wew.28

Kierownik Oddziału Rehabilitacji
lek. med. Paweł Leśniewski
sekretariat tel. 22 779 51 77
e-mail: orm@zozmswia.pl

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień
mgr. Jerzy Jechalski
sekretariat tel. 22 788 32 07
e-mail: olu@zozmswia.pl

Kierownik Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej
lek. med. Rafał Michta
sekretariat tel. 22 788 32 07

Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16
e-mail:
olzn@zozmswia.pl