Zapytania ofertowe

25.08.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny oferuje do sprzedaży drewno pochodzącego z nieruchomości szpitala w ilości 10 mp grubizny opałowej oraz 15,50 mp drewna opałowego, pochodzących z cięć sanitarnych, obumarłych i uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych. Termin składania ofert ...
07.07.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Oferty należy składać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 12:00. Zapytanie ...
15.06.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlano-instalacyjnych w budynkach N i B Szpitala. Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022r. godz. 12.00. Zapytanie ...
23.05.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 30 maja 2022r. godz. 12.00. Zapytanie ...
09.05.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Oferty należy składać do dnia  16 maja 2022r. godz. 12.00.  Zapytanie ...
06.05.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku  zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia  13 maja 2022r. godz. 12.00.  ...
17.02.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na zakup jednego używanego samochodu osobowego w klasie kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 24 LUTEGO  2022 r. do godziny 12.00 zapytanie ...
31.01.2022
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych, rękawic i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać ...
23.12.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na zakup jednego ...
20.12.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni Szpitala. Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2021 r. godz. 12:00 zaproszenie ...