Zapytania ofertowe

13.10.2021
SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania usługi transportu sanitarnego materiału biologicznego, w tym próbki do badań z krwi, moczu, kału, próbki wymazów z nosogardzieli, nosa, gardła zgodnie z potrzebami Zamawiającego.   Oferty należy składać ...
30.09.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Część nr 1 – Półmaska FFP3 z zaworkiem Część nr 2 – maseczki ochronne jednorazowe Termin ...
30.07.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpień 2021 r. o godz. 12:00. zapytanie ...
30.07.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. ...
12.07.2021
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin ...
05.07.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego na terenie działki ...
24.05.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej”. Termin składania ofert 31 maj 2021 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe ...
21.05.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa ...
17.05.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w zakresie realizacji inwestycji polegającej na „Dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia ...
19.04.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia ...