Zapytania ofertowe

21.05.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ...
17.05.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w zakresie realizacji inwestycji polegającej na „Dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia ...
19.04.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 26 ...
07.04.2021
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Termin składania ofert 15 kwietnia 2021 r. godz. 12:00. Zapytanie ...
24.03.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy ...
20.01.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę paliwa do agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie szpitala. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 26 stycznia 2021 r. zaproszenie ...
19.01.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 2,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala. Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r. do godz. 12.00 ogłoszenie ...