Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2022r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1a formularz cenowy

Załączniki 1,2, 3

Załączniki 4 wzór umowy

Postępowanie prowadzone jest również na platformie przetargowej:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,86575,a2661e277b1694c59150e82af264a779.html

Informacja dla Wykonawców + zmiana terminu składania ofert

Załącznik Nr 1a formularz cenowy 27.05.2022

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31 MAJA 2022 R. GODZ. 12.00

Informacja dla Wykonawców 30.05.2022

Informacja o wyborze