Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlano-instalacyjnych w budynkach N i B Szpitala

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlano-instalacyjnych w budynkach N i B Szpitala.

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe

załączniki wersja edytowalna

Informacja o wyborze

Postępowanie prowadzone jest również na platformie przetargowej:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,89595,43ee54742e3981c9fc358f4af60a6dc0.html