Sprzedaż drewna pochodzącego z nieruchomości szpitala

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny oferuje do sprzedaży drewno pochodzącego z nieruchomości szpitala w ilości 10 mp grubizny opałowej oraz 15,50 mp drewna opałowego, pochodzących z cięć sanitarnych, obumarłych i uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Termin składania ofert do dnia: 06.09.2022r. do godz. 12.00

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,97259,0f76113844e1facf90ab2496bc10264c.html