Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Oferty należy składać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1, 2 wersja edytowalna