Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Oferty należy składać do dnia  16 maja 2022r. godz. 12.00. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1, 2 wersja edytowalna

Postępowanie prowadzone jest również na platformie przetargowej:

https://zozmswia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania