Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku  zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia  13 maja 2022r. godz. 12.00. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1,2, 3

Załącznik Nr 1a formularz cenowy

Załączniki 4 wzór umowy

Postępowanie prowadzone jest również na platformie przetargowej:

https://zozmswia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania