Dostawa produktów leczniczych, środków biobójczych, materiałów opatrunkowych, rękawic i wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych, rękawic i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2022r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do postępowania 2a – 2e

Postępowanie prowadzone jest również na platformie przetargowej:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,73573,3cbeb9628aefc2145acc691efc119fd7.html

Informacja dla Wykonawców odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 9 LUTEGO 2022R. DO GODZINY 12.00.

Informacja dla Wykonawców 03.02.2022

Załączniki wersja edytowalna

Informacja o wyborze