Przetargi

27.01.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Plan postępowań ...
06.12.2021
...
28.10.2021
...
15.10.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021. Postępowanie ...
06.07.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego ...
17.05.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego ...
19.04.2021
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje istniejącej kotłowni olejowo-gazowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni Szpitala – Etap II roboty budowlane”. Termin składania ...
16.04.2021
[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na I piętrze budynku A - odcinek męski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń ...
20.01.2021
[:pl]Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku Plan zamówień ...
04.12.2020
[:pl]Termin składania ofert 14 grudnia 2020 r. godz. 12:00. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...