Modernizacja istniejącej kotłowni olejowo-gazowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje istniejącej kotłowni olejowo-gazowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni Szpitala – Etap II roboty budowlane”.

Termin składania ofert 11 maj 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,42748,ab2956d381d930d0a6d55b1d910c38ff.html