Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert 14 grudnia 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,68005,2d5edf11a97bc649d36e1cf8bf1f76ce.html