Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwock

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”.

Termin składania ofert 1 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,45212,c0b54a064244ef7bad433580da897bad.html