[:pl]ZP 5 – 2020 Usługa całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie.[:]

[:pl]Termin składania ofert 14 grudnia 2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o udzieleniu zamówienia

 [:]