BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z POMIESZCZENIEM PRZEZNACZONYM DO DEZYNFEKCJI, MYCIA I PRZECHOWYWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO ODPADÓW MEDYCZNYCH I POJEMNIKÓW WIELOKROTNEGO UŻYCIA NA TERENIE SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCK

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”.

Termin składania ofert 20 lipca 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,50347,ec3f02c3f47663f8d884a1c6a8a54fa4.html