[:pl]Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na I piętrze budynku A – odcinek męski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na I piętrze budynku A – odcinek męski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych””

Termin składania ofert 04 maj 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,42582,688da39dcb1131d0d91b348653850d08.html[:]