Usługa utrzymania czystości w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na usługę utrzymania czystości w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert 08 listopada 2021 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,63155,53d85684e2d304eaa31943bbb85714e6.html