[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-i-koordynowanie-pracy-zespolu-psychologow/[:]

[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych/

 [:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych

Oferty należy składać  do dnia 19.05.2017 r. do godz. 9:00 – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych/

 [:]

[:pl]Konkurs na stanowisko Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku.

Oferty należy składać  do dnia 15.05.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zleceniodawcy  – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-kierownik-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych/

Rekrutacja zakończona[:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Oferty należy składać w nieprzejrzystym do dnia 08.05.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja/

 [:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 22 kwietnia 2017 roku godz. 9:30. [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.04.2017 roku https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-ksiegowa/[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31.03 2017 roku do godziny 10:00https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-inspektor-ds-administracyjno-gospoda/[:]

[:pl]ZP 4 – 2017 „Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku”[:]

[:pl]Okres obowiązywania od 17.03.2017 r. do 27.03.2017 – https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-4-2017-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-o/[:]