Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji organizowany jest przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy.

Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku pragnie wzmocnić wartość tej inicjatywy w sposób, który przysłuży się medycynie transplantacyjnej.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie  www.EODD2022.eu.

[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-i-koordynowanie-pracy-zespolu-psychologow/[:]

[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych/

 [:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych

Oferty należy składać  do dnia 19.05.2017 r. do godz. 9:00 – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych/

 [:]

[:pl]Konkurs na stanowisko Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku.

Oferty należy składać  do dnia 15.05.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zleceniodawcy  – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-kierownik-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych/

Rekrutacja zakończona[:]

[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Oferty należy składać w nieprzejrzystym do dnia 08.05.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja/

 [:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 22 kwietnia 2017 roku godz. 9:30. [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.04.2017 roku https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-ksiegowa/[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31.03 2017 roku do godziny 10:00https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-inspektor-ds-administracyjno-gospoda/[:]