Komunikat w sprawie incydentu naruszenia danych osobowych w ALAB laboratoria

Szanowni Państwo,
Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku,

 

Dnia 27 listopada br. podwykonawca naszego Szpitala odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych wszystkich pacjentów, którzy wykonywali badania zlecone w ramach udzielanych im świadczeń medycznych.

Ta informacja oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych, ponieważ zlecając wykonanie badania na próbce materiału znajdują się następujące dane osobowe:

– imię, nazwisko,
– adres,
– PESEL,
– miejsce zamieszkania,
– wynik badania.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, czyli kradzież tożsamości.

W tej chwili nie mamy pełnej informacji na temat skali tego ataku i oczekujemy na informację od spółki ALAB Laboratoria sp. z o.o., jednak z uwagi na potencjalne skutki tego zdarzenia informujemy Państwa o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

  1. zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

  • zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,
  • zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,
  • otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;
  1. zachowanie ostrożności w przypadkach, gdyby ktoś próbował uzyskać dodatkowe dane na Państwa temat telefonicznie lub maliowo;
  2. jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;
  3. mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe (https://www.bik.pl/bezpieczny-pesel).

W zaistniałej sytuacji sugerujemy także złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. W przypadku naruszenia tych dóbr w postaci np. kradzieży tożsamości, mogą Państwo dochodzić swych praw na drodze postępowania sądowego.

Poniżej odsyłamy Państwa do komunikatu ALAB Laboratoria sp. z o. o.
https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych