KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ W ODDZIALE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-rehabilitaci-medyczne-w-oddziale-rehabilitacji-medycznej/